Chính sách Điều khoản sử dụng

Chính sách Điều khoản sử dụng

--------------------

 1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng
  - Việc truy cập và sử dụng dịch vụ, thông tin từ Vgogo được quy định trong các điều khoản dưới đây:
  Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Vgogo, Quý khách hàng chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của Vgogo dưới đây.
  - Trường hợp Quý khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của Vgogo hoặc chưa đủ năng lực hành vi dân sự, xin Quý khách hàng vui lòng tạm ngưng việc truy cập và sử dụng dịch vụ của Vgogo.
 2. Truy cập Vgogo
  - Vgogo bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà Vgogo cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của Vgogo mà không cần sự cho phép từ các bên khác. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Vgogo, Quý khách hàng có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi tiến hành đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin khuyến mãi.
  - Quý khách hàng đảm bảo rằng tất cả các thông tin Quý khách hàng cung cấp cho Vgogo là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Quý khách hàng đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho Vgogo thông qua Website Vgogo được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của Vgogo.
  - Nếu Quý khách hàng lựa chọn, hoặc được cung cấp, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh của Vgogo, Quý khách hàng có nghĩa vụ bảo mật các thông tin này, và không được tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác, nếu không Vgogo miễn trừ trách nhiệm và yêu cầu bồi thường nếu có tổn thất ngoài ý muốn.
  - Quý khách hàng cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là dành riêng cho bạn và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của Vgogo. Bạn đồng ý thông báo cho Vgogo ngay lập tức bất kỳ việc truy cập trái phép nào có sử dụng đến tên sử dụng, mật khẩu của bạn.
  - Vgogo có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, đã được lựa chọn bởi bạn hoặc cung cấp bởi Vgogo, bất cứ lúc nào theo quyết định của Vgogo mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.
 3. Quyền sở hữu trí tuệ
  - Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của Vgogo cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại.
  - Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website Vgogo ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Vgogo.
 4. Thương hiệu
  Quý khách hàng không được sử dụng thương hiệu Vgogo, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Vgogo với bất kì mục đích nào.
 5. Hành vi nghiêm cấm
  Quý khách hàng chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của Vgogo cho các mục đích hợp phát, tuân theo các điều khoản, chính sách mà Vgogo đề ra. Hơn nữa, Quý khách hàng không được phép sử dụng những thông tin trên website này cũng như sử dụng dịch vụ của Vgogo để thực hiện những hành vi trái Pháp luật.
 6. Đóng góp của thành viên
  Nhằm phục vụ Quý khách hàng một cách tốt nhất, nhằm cung cấp thông tin một cách đầy đủ, chính xác nhất, thích hợp với từng đối tượng người sử dụng, Vgogo cho phép Quý khách hàng có quyền đóng góp thông tin mang tính đóng góp, và hiển nhiên không bao gồm những thông tin mang tính xúc phạm danh dự, nhân phẩm của Tổ chức, cá nhân khác, những thông tin Vi phạm Pháp luật.
  Bất kỳ thông tin đóng góp nào Quý khách hàng gửi đến các Vgogo sẽ không còn là thông tin được yêu cầu bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào trên các Dịch vụ của Vgogo, Quý khách hàng cấp cho Vgogo quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi.
  Quý khách hàng bảo đảm rằng Quý khách hàng sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho Vgogo. Vgogo miễn trừ tất cả trách nhiệm đối với bất kì bên thứ ba nào, nếu thông tin của Quý khách hàng làm tổn hại đến bên thứ 3.
 7. Giám sát và Thi hành
  Vgogo có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên mang tính tiêu cực, ảnh hưởng các chuẩn mực đạo đức, quy phạm cộng đồng theo đánh giá của Vgogo; thực hiện các sửa đổi mà Vgogo cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính của Quý khách hàng hoặc các thông tin khác về Quý khách hàng theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của bạn đến tất cả hay một phần của Dịch vụ Vgogo cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì.
  Vgogo không thực hiện xem xét các tài liệu trước khi nó được đăng tải trên các Dịch vụ của Vgogo, và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các thông tin này sau khi nó đã được đăng.
 8. Tiêu chuẩn nội dung
  Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các qui định pháp luật.
  Theo đó, Vgogo không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc Vgogo không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp bởi thành viên trên các dịch vụ của Vgogo.
 9. Vi phạm bản quyền
  Vgogo rất coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các qui định của pháp luật. Nếu Quý khách hàng tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên Vgogo vi phạm bản quyền của bạn, Quý khách hàng có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của Vgogo bằng cách gửi thông báo cho Vgogo qua hòm thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác như Fanpage, Hotline.,,
 10. Dựa vào thông tin cung cấp
  Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của Vgogo được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. Vgogo có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ. Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên Website Vgogo có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào, và Vgogo không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.
  Thông tin được cung cấp trên Vgogo cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến (i) độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên Vgogo; và Quý khách hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên Vgogo.
 11. Từ chối các bảo đảm
  Quý khách hàng hiểu rằng Vgogo không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web khác sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Quý khách hàng chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra tính tin cậy, bảo mật để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.
 12. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý
  Trong bất cứ trường hợp nào, Vgogo sẽ không chịu trách nhiệm với Quý khách hàng hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của Vgogo.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: